Parkmanager

 

Bedrijvenpark Oudeland heeft een Parkmanager, Corrie van den Berg. De afgelopen jaren is zij als bestuurslid nauw betrokken geweest bij het reilen en zeilen binnen het bestuur van de stichting Bedrijvenpark Oudeland (PMBO). Vanaf 1 juli 2013 is Corrie de nieuwe parkmanager voor bedrijvenpark Oudeland.

De parkmanager is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de taken uit het basispakket en fungeert tevens als direct aanspreekpunt voor de ondernemers op het bedrijvenpark. Zij signaleert wensen en kan bij voldoende animo extra producten en diensten aanbieden. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke glasbewassing, gezamenlijke afvalverwijdering etc.

U kunt Corrie bereiken via het meldpunt of rechtstreeks via pmbo@cbparkmanagement.nl.

foto(2)

© Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland